PRELEGENCI

Dr Richard J. Davidson

Profesor psychologii i psychiatrii w ośrodku badawczym William James and Vilas oraz założyciel i dyrektor ośrodka Center for Healthy Minds na Uniwersytecie Wisconsin – Madison. Założyciel i główny wizjoner organizacji Healthy Minds Innovations, Inc. 

W 1976 r. Davidson otrzymał stopień doktora psychologii na Uniwersytecie Harvarda. Badania Richarda Davidsona skupione są zasadniczo na neuronowych podstawach emocji i stylów emocjonalnych oraz metodach sprzyjających rozwojowi człowieka, z włączeniem medytacji i podobnych praktyk kontemplacyjnych. 

 

Jest autorem ponad 573 artykułów, wielu rozdziałów i analiz oraz edytorem 14 książek. Napisał książkę „The Emotional Life of Your Brain” (Życie emocjonalne mózgu) wspólnie z Sharon Begley, opublikowaną w 2012 r., a także jest współautorem z Danielem Golemanem książki „Altered Traits” (Trwała przemiana), wydanej w 2017 r. W 2006 r. został uznany przez magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. 

W 2017 r. został wybrany do National Academy of Medicine (Narodowa Akademia Medycyny), a w 2018 r. powołany do Rady Zarządzającej instytutem na rzecz pokoju i zrównoważonego rozwoju Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP). W 2 014 r. Davidson założył organizację non-profit Healthy Minds Innovations (Innowacje na rzecz zdrowego umysłu), która zajmuje się przekształcaniem osiągnięć nauki w narzędzia służące do rozwoju i analizy dobrostanu

Dr Rachel Chappell

Rachel Chappell pracuje w Luizjanie na stanowisku asystentki lekarza od 16 lat. Ukończyła program medycznego personelu pomocniczego na Uniwersytecie Południowej Alabamy, a także program doktoratu nauk medycznych na Uniwersytecie w Lynchburgu. Jej pasją jest pedagogika i od wielu lat zajmuje się kształceniem w zakresie programu medycznego personelu pomocniczego. W swojej pracy badawczej zajmuje się kwestiami wypalenia zawodowego oraz edukacji międzybranżowej w dziedzinie edukacji pomocniczego personelu medycznego.

Tytuł prezentacji: Wypalenie: Definicja, skutki i rozwiązania

Pod koniec sesji uczestnicy będą potrafili zdefiniować i opisać wypalenie zawodowe. Wymienić skutki wypalenia dotykające personel oraz pacjentów. Uczestnicy będą potrafili również opisać, jak medytacja może rozwiązać problem wypalenia.

Dr Dieter Korczak

Mam dyplom z ekonomii oraz doktorat z socjologii. Od 1985 r. prowadzę własny instytut badawczy GP – Forschungsgruppe. Od wielu lat zajmuję się pracą badawczą w obszarze ochrony zdrowia. Przeprowadziłem badania reprezentatywne dotyczące konsumpcji alkoholu oraz używania tytoniu, leków i substancji narkotycznych dla niemieckiego Ministerstwa Rodziny oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Przeprowadziłem ponad 10 ocen technologii medycznych dla niemieckiego Ministerstw a Zdrowia. Opublikowałem kilka książek z tej dziedziny: „Die betä ubte Gesellschaft” (Uzależnione społeczeństwo. Uzależnienia: przyczyny, sposoby, terapie), Fischer Verlag: Frankfurt 1985; „Gesundheit in Gefahr: Datenreport 1993/1994” (Zdrowie w niebezpiecz eństwie), Fischer Verlag: Frankfurt 1993; „Differentialdiagnostik des Burnout Syndroms” (Diagnostyka różnicowa syndromu wypalenia zawodowego), DIMDI: Köln 2010; „Therapie des Burnout – Syndroms” (Leczenie wypalenia zawodowego), DIMDI: Köln 2012; „Musiktherap ie im palliativen Sektor” (Terapia muzyką w opiece paliatywnej), Akademiker Verlag 2016; „Digitale Heilsversprechen. Zur Ambivalenz von Gesundheit, Algorithmen und Big Data” (Cyfrowe obietnice. Ambiwalencja zdrowia, algorytmów i ogromnej ilości danych). Ma buse Verlag: Frankfurt 2020. 

Obecnie pracuję z pracownikami Stowarzyszenia Niemieckich Naukowców (VDW) nad systemem wypłacalności w zakresie ochrony zdrowia.

Tytuł prezentacji: Diagnostyka i leczenie syndromu wypalenia zawodowego. Wyniki najnowszych badań. Tematyka:

  • Diagnostyka
  • Rozróżnienie między wypaleniem a depresją
  • Skuteczne techniki terapeutyczne

Prof. Andrew Newberg

Profesor Wydziału Medycyny Integracyjnej i Nauk o Żywieniu
Profesor Wydziału Radiologii
Dyrektor ds. badań, Marcus Institute of Integrative Health
Uniwersytet Thomasa Jeffersona

Dr n. med. Andrew B. Newberg obecnie jest dyrektorem ds. badań w instytucie Marcus Institute of Integrative Health w Szpitalu Uniwersyteckim Thomasa Jeffersona. Zajmuje stanowisko profesora Wydziału Medycyny Integracyjnej i Nauk o Żywieniu, jednocześnie zajmując drugie stanowisko na Wydziale Radiologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. 

Jest dyplomowanym specjalistą w zakresie medycyny internistycznej i nuklearnej. Aktywnie realizował projekty badawcze z dziedziny neuroobrazowania, które obejmowały zagadnienia związane z procesami starzenia, demencją, epilepsją i innymi zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi . Dr Newberg szczególnie zaangażował się w badanie doświadczeń mistycznych i religijnych, czyli dziedzinę nazywaną neuroteologią. Ponadto badał ogólne powiązania umysłu/ciała w klinicznych i badawczych aspektach swojej kariery, włączając w to analizę fizjologicznych korelatów akupunktury, medytacji i innych form alternatywnego leczenia. 

Opublikował ponad 250 recenzowanych artykułów i rozdziałów dotyczących funkcjonowania mózgu, obrazowania mózgu oraz badania doświadczeń religijnych i mistycznych. Jest autorem 14 książek, które zostały przetłumaczone na 17 różnych języków. Wśród tych książek znajduje się bestseller „How God Changes Your Brain” (Jak Bóg zmienia twój mózg) (Ballantine) oraz „Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief” (Dlaczego Bóg nie da nam spokoju: Nauka o mózgu i biologia wiary) (Ballantine). Jest również współautorem książki „How Enlightenment Changes Your Brain: The New Science of Transformation” (Jak oświecenie zmienia twój mózg: Nowa nauka o transformacji) (Avery); „Words Can Change Your Brain” (Słowa zmieniają mózg) (Hudson Street Press) oraz „Neurotheology: How Science Can Enlighten Us About Spirituality” (Neuroteologia: Jak nauka może oświecić nas w sprawach duchowości) (Columbia University Press). 

Ponadto wyprodukował program 24 wykładów wideo zatytułowany „The Spiritual Brain” (Duchowy mózg) dla firmy edukacyjnej The Teaching Company. Swoje osiągnięcia przedstawiał na naukowych i religijnych spotkaniach w różnych krajach świata, a także występował w programach, jak Dr. Oz, StarTalk z Neilem deGrasse Tysonem, Good Morning America, Nightline, 20/20, CNN oraz ABC World News Tonight. 

Jego prace były cytowane w wielu artykułach w głównych mediach, jak Newsweek, Time, National Geographic, Discover, New York Times, O Magazine, Los Angeles Times, London Observer, Forbes, Washington Post, Philadelphia Inquirer oraz Readers Digest. Znalazł się również na liście 30 najbardziej wpływowych żyjących neurobiologów przygotowanej przez Online Psychology Degree Guide.

Tytuł wykładu: Neurobiologiczne korelaty medytacji i uważności

Wykład poświęcony będzie analizie obecnego stanu wiedzy w zakresie procesów neurobiologicznych związanych z medytacją i uważnością. Zostanie omówiony aspekt różnych części mózgu biorących udział w tych procesach, a także analiza rozumienia w oparciu o sieci mózgowe. Przedmiotem dyskusji będą neurofizjologiczne zmiany zachodzące podczas medytacji oraz wynikłe z długoletniej praktyki. Ponadto przeanalizujemy różne zmiany dotyczące neuroprzekaźników związane z medytacj ą i uważnością, szczególnie pod kątem implikacji klinicznych. Przedstawione dane będą bazować na bieżących wynikach i będą dotyczyć badań neuroobrazowania związanych z praktyką uważności i innych praktyk medytacyjnych.

Prof. Michael I. Posner

Profesor emeritus psychologii na Uniwersytecie w Oregonie. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Johna J. Carty’ego za postępy w nauce, przyznawanej przez National Academy of Sciences (Narodowa Akademia Nauk), oraz Narodowego Medalu Nauki. W 2008 r. został pierwszym laureatem Nagrody Mattei Dogan z psychologii, przyznanej przez International Union of Psychological Science (Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych) „w uznaniu za wkład stanowiący istotny postęp w dziedzinie psychologii dla naukowca lub zespołu nauko wców o wysokiej renomie na arenie międzynarodowej.” Ponadto w 1995 r. otrzymał nagrodę Naukowiec Roku przyznawaną przez Akademię Nauk w Oregonie i był wielokrotnie wyróżniany za doskonałe umiejętności uczenia. 

Wybitna kariera Posnera, wypływająca z jego aspiracji do zrozumienia ludzkiego umysłu, wzbogaciła dziedzinę psychologii o niezwykle cenną wiedzę. Jego skrupulatne podejście do zagadnienia koncentracji uwagi połączone z zastosowaniem neuroobrazowania w celu wykrycia zawiłości działania mózgu pozwoliło wyjaśnić jedną z największych tajemnic ludzkości.

Od ponad 50 lat Michael Posner zajmuje się wyjaśnianiem, jak operacje myślowe, szczególnie te związane z koncentracją uwagi, przeprowadzane są przez sieci neuronowe. W swoich badaniach wykorzystuje metody kognitywne, obrazowanie oraz genetykę. W 1998 r. został dyrektorem – założycielem instytutu Sackler Institute na uczelni Weill Medical College. Kontynuuje swoje badania na stanowisku profesora emeritusa psychologii na Uniwersytecie Oregonu oraz adiunkta w szkole Weill Medical College. Został uhonorowany wieloma wyróżnieniami, jak powołanie do Narodowej Akademii Nauk (NAS) w 1981 r., medal z zakresu nauk z rąk prezydenta Obamy w 2009 r., a w 2017 r. otrzymał medal Franklina w dziedzinie informatyki i nauk kogni tywnych

Tytuł wykładu: Medytacja wpływa na połączenia w mózgu

Abstrakt: Badania wykazują ogromne znaczenie połączeń między różnymi częściami mózgu do wykonywania zadań kognitywnych oraz w umiejętności kontrolowania własnych myśli, uczuć i zachowania. Niektóre formy medytacji poprawiają połączenia w mózgu, redukują stres i niepokój, a także mogą pomóc w przypadku uzależnień. 

Mechanizmem o decydującym znaczeniu w osiągnięciu tych zmian jest silny rytm theta w płacie czołowym (rytm elektryczny o częstotliwości 4 – 6 Hz). U mysz stymulacja theta może powodować ulepszenie połączeń. U ludzi stymulacja theta wykazała zwiększenie koncentracji uwagi i poprawę pamięci. Badania kliniczne pokazują, że medytacja może wpływać za pomocą rytmu theta i redukować negatywne formy uzależnienia.

1. Połączenia w ludzkim mózgu
2. Obrazowanie połączeń po medytacji
3. Hipoteza theta
4. Testowanie hipotezy na mózgu u myszy i człowieka
5. Badania kliniczne medytacji
6. Związek z depresją, wypaleniem zawodowym i jakością życia człowieka

Dr Eyal Rosenstreich

Dr Eyal Rosenstreich zdobył stopień doktora z psychologii kognitywnej na Uniwersytecie Telawiwskim w Izraelu. Specjalizuje się w pamięci długotrwałej, a w swoich badaniach skoncentrował się na mechanizmach kognitywnych związanych z uważnością, medytacją i poczuciem samotności. Jego badania wykazały, że wzbudzenie stanu uważności może powodować zwiększenie wywoływania fałszywych wspomnień z pamięci długotrwałej ora z że uważność można najlepiej określić jako przetwarzanie meta – kognitywne na obrzeżach świadomości.

Krótki opis wykładu: Uważność, pamięć i powstawanie zaburzeń psychicznych.

Według tradycji buddyjskich praktyka uważności jest nierozerwalnie powiązana z pamięcią. A mimo to związek między uważnością i pamięcią pozostaje dla nas zagadką. Na swoim wykładzie omówię obecny stan wiedzy dotyczący tego powiązania, zarówno pod kątem panującego zrozumienia, jak i istniejących luk w naszej wiedzy. Ponadto przedstawię, jak głębsze zrozumienie tego związku mogłoby potencjalnie pomóc nam monitorować, a nawet przewidywać określone zaburzenia psychiczne, takie jak depresja i samotność.

Prof dr hab Iwona Wawer

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Na kierunku Zielarstwo w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi wykłady z metod analizy surowców roślinnych, fitochemii, chemii ogólnej, suplementacji diety i in. Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków izolowanych z roślin oraz leków i suplementów diety. Autor/współautor ponad 200 publikacji naukowych, monografii, podręczników akademickich, książek o aronii, suplementach diety oraz kil kuset artykułów popularnonaukowych. 

Magdalena Cieśla

Wykładowca w Collegium Humanum oraz Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu– bada wpływ Technik Redukcji Stresu oraz medytacji na depresję, wypalenie zawodowe, uwagę, pamięć i koncentrację. Certyfikowany Trener, Coach, Certyfikowany Trener Stylów Myślenia FRIS i DISC, Terapeuta RTZ, Psychodietetyk. Autorka modelu RRSS (Rozwój i Realizacja Silnych Stron), w którym koncentruje się na odkrywaniu silnych stron, ukrytych zasobów i rozwiązywaniu problemów poprzez ich wzmacnianie. 

Redaktor naczelna i twórca ogólnopolskiego dwumiesięcznika o zdrowym stylu życia – Żyj naturalnie. Twórca portalu www.kierunekzdrowie.info Prezes Fundacji Life Balance organizatora ogólnopolskiego programu Poznaj depresję, poznaj siebie. Autorka licznych artykułów w obszarze psychosomatyki oraz książek: „Oczyść ciało i umysł, czyli jak zadbać o swoje zdrowie i zredukować stres”; „Bądź szczęśliwa, czyli 3 kroki do szczęścia dla każdej kobiety” „Żyj naturalnie, czyli dekalog zdrowego życia”; „Filozofia Reklamy” Więcej: www.magdalenaciesla.pl

SPRAWDŹ PROGRAM KONFERENCJI