Organizujemy

Wszystkie nasze działania oparte są na najnowszych badaniach naukowych z zakresu neuropsychologii, neurobiologii oraz dietetyki. Wykorzystując założenia Medycyny Behawioralnej, Medycyny holistycznej, Psychologii Pozytywnej, Terapii Poznawczo- Behawioralnej (CBT), MBCT, Logoterapii oraz stoicyzmu prowadzimy szereg działań mających na celu zwiększenie dobrostanu w życiu.

Współpracujemy z uznanymi na całym świecie autorytetami oraz z Norweskim Uniwersytetem NTNU oraz Samadhi Institute w Hiszpanii, gdzie prowadzimy badania oraz warsztaty z technik redukcji stresu oraz prewencji depresji.

Korzyści programu dla uczelni

Redukcja stresu

Nasz program dostarcza szereg praktycznych technik redukcji stresu, radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym, co prowadzi do poprawy ogólnego dobrostanu i radzenia sobie z wyzwaniami.

Lepsze wyniki w nauce

Mniejszy stres i dobre samopoczucie psychiczne wpływa na lepszą koncentrację, uwagę i efektywność nauki.

Zmniejszona absencja

Nasz program dostarcza szereg praktycznych technik redukcji stresu, radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem psychicznym, co prowadzi do poprawy ogólnego dobrostanu i radzenia sobie z wyzwaniami.

Niższy odsetek osób porzucających naukę

Interweniując na wczesnym etapie szkoły i uniwersytety mogą pomóc w zapobieganiu porzucaniu nauki przez uczniów z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym.

Zmniejszona stygmatyzacja

Promując świadomość zdrowia psychicznego, instytucje mogą pomóc zmniejszyć stygmatyzację związaną z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Lepsze relacje uczeń-nauczyciel

Nasze programy prowadza do zwiększania wzjemnego zrozumienia i dostarczają narzędzi wsparcia dla nauczycieli i wykładowców, co sprzyja silniejszym relacjom nauczyciel-uczeń.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW uCZELNI I SZKÓŁ

Studenci z depresją i innymi schorzeniami psychicznymi stanowią ogromne wyzwanie dla pracowników uczelni. Warto więc wzmocnić ich rezyliencję  i zapewnić odpowiednie narzędzia by wiedzieli jak wspierać studentów.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników uczelni i szkół  z zakresu prewencji depresji wśród studentów oraz technik radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Szkolenia te są oparte na najnowszych badaniach z zakresu neurobiologii, neuropsychologii, medycyny behawioralnej, Medycyny holistycznej, Psychologii Pozytywnej, tzw. trzeciej fali Terapii Poznawczo- Behawioralnej (CBT), MBCT, DBT, ACT, TS, TSR oraz Logoterapii.

Podczas szkolenia pracownicy uczelni dowiedzą się jak:

Szkolenia te są prowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu zdrowia psychicznego i są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczelni i szkół. 

WARSZTATY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU POZNAJ DEPRESJĘ, POZNAJ SIEBIE

Oferujemy warsztaty prewencji i wspierania leczenia depresji dla studentów, które są skonstruowane w oparciu najnowsze badania z zakresu Medycyny Behawioralnej, Medycyny holistycznej, Psychologii Pozytywnej, tzw. trzeciej fali Terapii Poznawczo- Behawioralnej (CBT), MBCT, DBT, ACT, TS, TSR oraz Logoterapii.

Warsztaty te mają na celu nie tylko podniesienie świadomości na temat depresji, jej objawów, czynników ryzyka, jak również metod zapobiegania i wspomagania leczenia. 

Podczas warsztatów studenci dowiedzą się jak:

Warsztaty te są prowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu zdrowia psychicznego i są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników.