POZNAJ PROGRAM “PSYCHOESSA – OCALIĆ ZDROWIE PSYCHICZNE MŁODYCH”

Depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, które dotykają uczniów. W obliczu rosnącej liczby przypadków depresji wśród młodzieży, istotne jest wyposażenie kadry pedagogicznej w narzędzia i strategie niezbędne do rozpoznawania, wspierania i prewencji depresji u uczniów.

 „Psychoessa” – ocalić zdrowie psychiczne młodych”. Jest to wojewódzki bezpłatny program skierowany do szkół i innych instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Projekt realizowany jest przez Fundację Life Balance w ramach zadania publicznego Województwa Śląskiego wybranego w wyniku głosowania przez mieszkańców podczas V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 

Program przeznaczony jest dla wychowawców, nauczycieli, terapeutów i opiekunów, w tym również innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą. 

Skierowany jest przede wszystkim dla podregionów województwa śląskiego, obejmującego powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy. 

W ramach projektu odbędą się następujące bezpłatne aktywności: 

 • Konferencja naukowa, która odbędzie się 28 i 29.05.2024 r. w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Podczas wydarzenia psychiatrzy dziecięcy, terapeuci, suicydolodzy podzielą się swoją wiedzą na temat wspierania zdrowia psychicznego młodych osób. 
 • Warsztaty dla opiekunów i nauczycieli na temat rozpoznawania objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, które mogą być związane z myślami samobójczymi, przekazujące praktyczną wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak nazywanie i komunikowanie emocji, techniki relaksacyjne, odpowiednie ćwiczenia oddechowe. Będą odbywać się od maja do listopada 2024.
 • Materiały merytoryczne wspierające pracę z dziećmi i młodzieżą.
 • Bezpłatne warsztaty dla uczniów na temat rozwiązywania problemów emocjonalnych młodych ludzi oraz prewencji depresji i samobójstwom. 
PSYCHOESSA

 

KONFERENCJA – POZNAJ SZCZEGÓŁY WYDARZENIA.

Konferencja Naukowa ma odbyć się  28.maja  Poświęcona będzie rozpoznawaniu objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, które mogą być związane z myślami samobójczymi. Podczas konferencji wystąpią wykwalifikowani i doświadczeni wykładowcy i trenerzy – psychiatrzy dziecięcy, suicydolodzy i doświadczeni psychoterapeuci. Wydarzenie to umożliwi uczestnikom nie tylko zdobycie niezwykle cennej wiedzy na temat najnowszych badań, trendów i narzędzi w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale również poznanie praktycznych metod i wysłuchanie cennych informacji od praktyków i profesjonalistów.

Konferencja ma na celu:

 • Prezentację najnowszego stanu badań na temat prewencji i wspomagania leczenia depresji oraz lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, które mogą być związane z myślami samobójczymi.
 • Uwrażliwienie na temat zdrowia psychicznego.
 • Odstygmatyzowanie tematu depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych.
 • Edukację w obszarze zdrowia psychicznego.
 • Zidentyfikowanie metod wspomagających prewencję chorób psychicznych.
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.
 • Prezentację i edukację w zakresie prostych technik redukcji stresu i wspierania prewencji depresji i innych zaburzeń emocjonalnych.
 
 

WARSZTATY DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW.

W ramach projektu odbędą się także warsztaty na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami u uczniów w 25 osobowych grupach. Warsztaty bazują na terapii poznawczo-behawioralnej i zostały specjalnie opracowane, aby wyposażyć nauczycieli i wychowawców w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie prewencji i wsparcia uczniów zmagających się z problemami psychicznymi i depresją. Warsztaty prezentować będą metody opracowane na podstawie najnowszych badań z zakresu neurobiologii, kognitywistki, psychologii pozytywnej, Terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), w tym w szczególności ACT, RTZ, DBT oraz terapii Narracyjnej. Program warsztatów opracowany został na podstawie badań m.in.: prof. M.Seligman’a, prof. J.Kabat-Zinn’a, Dr D.Goleman’a, Dr D.Siegel’a, Prof. R.Davidson’a, Prof. A.Newberg’a. Praktyczne warsztaty będą uczyły:

 • rozpoznawania objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, które mogą być związane z myślami samobójczymi, 
 • praktycznej wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami u dzieci i młodzieży takimi jak nazywanie i komunikowanie emocji, 
 • technik relaksacyjnych, odpowiednich ćwiczeń oddechowych, 
 • metod redukcji stresu
 • narzędzi zarządzania emocjami 
 • prowadzenia rozmów z uczniami – pierwszej pomocy psychologicznej. 

Prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera z 10 letnim doświadczeniem w zakresie warsztatów, Terapeutę RTZ, Trenera Zarządzania Stresem, Coacha oraz doktorantkę Uniwersytetu Medycznego w zakresie Zarządzania Emocjami i Technik Redukcji Stresu w prewencji depresji.

Co więcej warsztaty będą także wspierać odporność psychiczną uczestników, gdyż wychowawcy, opiekunowie i nauczyciele są osobami w ogromnej mierze narażonymi na stres, depresję i wypalenie zawodowe.  

Cele warsztatów:

 1. Zrozumienie podstawowych mechanizmów depresji.
 2. Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych depresji u uczniów.
 3. Nauka skutecznych strategii wsparcia uczniów z depresją.
 4. Wypracowanie technik samopomocy dla uczniów.
 5. Tworzenie środowiska szkolnego sprzyjającego zdrowiu psychicznemu.

Zakres warsztatów:

 1. Wprowadzenie do pojęcia depresji: symptomy, przyczyny i skutki.
 2. Rozpoznawanie i reagowanie na sygnały depresji u uczniów.
 3. Techniki terapeutyczne poznawczo-behawioralnej w pracy z uczniami z depresją.
 4. Budowanie więzi emocjonalnej i zaufania z uczniami jako kluczowa forma wsparcia.
 5. Integracja prewencji depresji w codzienną praktykę szkolną.

Forma warsztatów:

 1. Prezentacje multimedialne.
 2. Dyskusje i case study.
 3. Ćwiczenia praktyczne i role-playing.
 4. Indywidualne konsultacje i wsparcie.

 

PSYCHOESSA 28 MAJA  – TEMATY PRELEKCJI:

 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik- “Dziecko i adolescent w kryzysie psychiczny. Scenariusz postępowania”.
 • terapeuta mgr Mateusz Klauza- “Podejście do osoby doświadczającej kryzysu psychicznego. Techniki redukcji stresu i napięcia emocjonalnego”.
 • mgr Michalina Batóg, “Interdyscyplinarne podejście do zdrowia psychicznego – ze strony psychodietetyka”.
 • suicydolog Barbar Molęda-Kusidło – “Jak słyszeć, żeby widzieć? Jak działać, żeby pomóc? – pierwsza pomoc przedpsychologiczna w sytuacji zagrożenia życia”.
 • Grzegorz Święch | Fundacja OFF school – “Punkt zwrotny – wsparcie rówieśnicze ratuje życie”.
 • mgr Magdalena Cieśla – “Mindfulness w edukacji – zdrowie psychiczne młodych”.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat depresji i jej prewencji.
 2. Zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z uczniami z depresją.
 3. Zwiększenie pewności siebie w rozpoznawaniu i reagowaniu na objawy depresji u uczniów.
 4. Ciągłe wsparcie i dostęp do materiałów edukacyjnych po zakończeniu warsztatów.

Zapewniamy, że nasze Warsztaty Prewencji Depresji dla Nauczycieli i Wychowawców są dynamicznymi, interaktywnymi i dostosowanymi do potrzeb naszych uczestników. Razem możemy działać na rzecz poprawy zdrowia psychicznego naszych uczniów i stworzenia bezpiecznego, wspierającego środowiska szkolnego.

Warsztaty dla uczniów – dzieci i młodzieży.

W instytucjach, które wezmą udział w programie Fundacja będzie prowadzić także warsztaty dla dzieci i młodzieży. Podejmować będą tematykę rozpoznawania objawów depresji, lęku i innych zaburzeń emocjonalnych, które mogą być związane z myślami samobójczymi oraz prezentować praktyczną wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak nazywanie i komunikowanie emocji, techniki relaksacyjne, odpowiednie ćwiczenia mindfulness i oddechowe. Warsztaty będą wspierać odporność psychiczną dzieci i młodzieży oraz  uczyć prostych do zastosowania techniki redukcji stresu. 

Co więcej Fundacja opracowała własny program pomocowy we współpracy z psychologami, norweskim uniwersytetem NTNU oraz suicydologami oparty na wzmacnianiu zasobów psychicznych dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk kładziony jest nie tylko na umiejętność radzenia sobie ze stresem, ale także umiejętność rozpoznawania swoich silnych stron, kompetencji oraz ich rozwijanie. Warsztaty będą umożliwiały też rozpoznawanie i rozwijanie talentów u dzieci i młodzieży oraz pasji, jak również rozwijały motywację do dalszego rozwoju i nauki. Dodatkowo uczą automotywacji i umiejętności stawiania i realizacji celów oraz zdrowych nawyków myślenia.