Wypalenie zawodowe, depresja czy długotrwały stres, które przyczyniają się do zmniejszonej produktywności oraz spadku zaangażowania i zwiększonej absencji  stanowią aktualnie największe wyzwanie każdej organizacji. W oparciu o najnowsze badania naukowe oraz wykorzystując założenia Psychologii Pozytywnej, tzw. trzeciej fali Terapii Poznawczo- Behawioralnej (CBT), MBCT, ACT, DBT, TS, Logoterapii oraz stoicyzmu oferujemy kompleksową ofertę szkoleń i programów z zakresu zdrowia psychicznego w organizacji.

Szkolenia i programy te mają na celu edukację pracowników w zakresie zdrowia psychicznego, zrozumienie najczęstszych schorzeń i zaburzeń psychicznych, jak również przeciwdziałanie tym problemom poprzez wprowadzanie technik i praktyk wspierających dobrostan psychiczny w miejscu pracy.

Oferujemy programy w obszarach

  • Zdrowie psychiczne w organizacji– przegląd najczęstszych schorzeń i zaburzeń psychicznych ich prezentacja- objawy, sposób leczenia, zapobieganie,  praca z osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi
  • Mindfulness  – przegląd badań na temat skuteczności oraz regularne programy, warsztaty
  • Psychologia Pozytywna – założenia oraz korzyści ze stosowania w organizacji, warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem modelu PREMAH prof. M.Seligmana, fundament pracy z zagadnieniem wellbeingu, 
  • Psychologia szczęścia i  psychologia egzystencjalna– wprowadzenie i podstawy przegląd badań, warsztaty z wykorzystaniem wiedzy oraz technik. Wzmacnianie dobrostanu oraz poczucia sensu. 

Programy wprowadzamy poprzez

  • Indywidualnie opracowany dla potrzeb firmy program wsparcia zdrowia psychicznego
  • Dopasowane Szkolenia na temat zdrowia psychicznego
  • Merytoryczne konsultacje z doświadczonymi ekspertami i motywujący coaching wspierający zdrowie psychiczne pracowników


Nasze szkolenia i programy z zakresu zdrowia psychicznego w organizacji to inwestycja w zdrowie i dobrostan pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich produktywności i satysfakcji z pracy.

Zadbaj o zdrowie i wellbeing swoich pracowników!