Oferujemy kompleksową ofertę szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania talentami. Programy te obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak przegląd różnych badań na temat stylów zachowań i osobowości, wprowadzenie i podstawy psychologii osobowości, life coaching, zarządzanie czasem, zarządzanie zgodne z NVC, zarządzanie różnorodnością. 

Oferujemy programy w obszarach

 

 • Zarządzanie talentami –  w ramach różnych modeli takich jak Gallup, DISC, FRIS, 16 personalities, Insight Discovery, Belbin
 • Life Coaching – rozmowy coachingowe wspierające realizację celów, narzędzia do transformowania przekonań ograniczających i stereotypów
 • Zarządzanie czasem –  efektywne metody zarządzania czasem
 • Zarządzanie zgodne z NVC –  komunikacja oparta na faktach i indywidualnych potrzebach – model rozmowy oparty o komunikację bez przemocy (NVC)
 • Zarządzanie różnorodnością konflikty i skuteczne ich rozwiązanie – narzędzia do pracy z konfliktem w zespole – Model DiSCO A. Seale, różnorodność, współdziałanie i włączanie – Narzędzia Teoria U – Otto Scharmer   
 •  

Podczas szkoleń uczestnicy nauczą się:

 • rozpoznawać i rozumieć różne style zachowań i osobowości 
 • stosować efektywne metody zarządzania czasem
 • komunikować się zgodnie z zasadami NVC, opierając się na faktach i indywidualnych potrzebach
 • zarządzać różnorodnością w zespole, rozwiązywać konflikty, wspierać współdziałanie i włączanie, 

Szkolenia i warsztaty te są prowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu zarządzania talentami i są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników. 

Programy wprowadzamy poprzez:

 • Indywidualnie opracowany dla potrzeb firmy program diagnozowania talentów u pracowników
 • Tworzenie zespołów zgodnie z ich talentami
 • Dopasowane Szkolenia na temat zarządzania talentami i ich wykorzystania w firmie
 • Merytoryczne konsultacje z doświadczonymi ekspertami w zakresie pełnego wykorzystania talentów
 • Angażujący i motywujący coaching wspierający rozwijanie i realizację talentów pracowników

 

Nasze szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania talentami to doskonała okazja, aby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi, poprawić swoje zdolności interpersonalne i stworzyć bardziej produktywne i zmotywowane zespoły. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i dołączenia do grona menedżerów, którzy skutecznie zarządzają talentami w swoich organizacjach!