Warsztaty dla studentów
w ramach programu
Poznaj depresję, poznaj siebie

Oferujemy warsztaty prewencji i wspierania leczenia depresji dla studentów, które są skonstruowane w oparciu najnowsze badania z zakresu Medycyny Behawioralnej, Medycyny holistycznej, Psychologii Pozytywnej, tzw. trzeciej fali Terapii Poznawczo- Behawioralnej (CBT), MBCT, DBT, ACT, TS, TSR oraz Logoterapii.

Warsztaty te mają na celu nie tylko podniesienie świadomości na temat depresji, jej objawów, czynników ryzyka, jak również metod zapobiegania i wspomagania leczenia. 

Podczas warsztatów studenci dowiedzą się jak:

Warsztaty te są prowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu zdrowia psychicznego i są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników.