Oferujemy kompleksową ofertę warsztatów i programów z zakresu tworzenia kultury well-being w organizacji. Programy te obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak logoterapia – psychologia wartości, filozofia stoicka, filozofia egzystencjalna, filozofia transcendentalna, Industry 5.0, zarządzanie oparte na wartościach, badania na temat nowych modeli zarządzania, poszukiwanie sensu w pracy jako sposób na budowanie przynależności i zaangażowania pracowników, architektura well-being, techniki oddechowe oraz joga.

OFerujemy programy w obszarach

 • Logoterapia i psychologia wartości  – badania na temat nowych modeli zarządzania oraz wprowadzenie do Industry 5.0, warsztaty i programy wzmacniające odkrywanie sensu, przyczyniające się do wzrostu zaangażowania i poczucia przynależności
 • Filozofia stoicka – wprowadzenie i podstawy filozofii stoickiej i jej wykorzystanie w życiu codziennym aby wzmocnić swoją rezyliencję.
 • Umysł i Duchowość – narzędzia i praktyki do budowania odporności psychicznej.  
 • Architektura well being – zasady organizowania przestrzeni przyjaznej wellbeing, skuteczne wdrażania projektów wellbeingowych do organizacji – kluczowe aspekty w budowaniu świadomości, angażowania managerów i agentów zmiany, budowania zaangażowania wśród pracowników.
 • Warsztaty technik oddechowych – warsztaty.
 • Cykliczne zajęcia  jogi – utrzymanie dobrego stanu fizycznego przekłada się na samopoczucie i mniejszą absencję.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • korzystać z narzędzi i praktyk do budowania odporności psychicznej opartych na filozofii stoickiej, egzystencjalnej i transcendentalnej
 • stosować praktyki poszukiwania sensu w pracy w celu budowania przynależności i zaangażowania pracowników
 • stosować zasady organizowania przestrzeni przyjaznej well-being
 • wdrażać skutecznie projekty wellbeingowe do organizacji, angażować managerów i agentów zmiany, budować zaangażowanie wśród pracowników
 • stosować techniki oddechowe do redukcji stresu i poprawy zdrowia psychicznego
 • praktykować jogę w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej


Szkolenia i warsztaty te są prowadzone przez doświadczonego trenera z zakresu zarządzania i filozofii i są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników.

Programy wprowadzamy poprzez

 • Indywidualnie opracowany dla potrzeb firmy holistyczny i kompleksowy program wellbeingowy z uwzględnieniem zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników
 • Dopasowany program mindfullness
 • Warsztaty jogi i mindfullness
 • Warsztaty z zakresu zdrowia
 • Warsztaty promujące i wzmacniające kulturę wellbeingu w organizacji
 • Dopasowane Szkolenia rozwijające i potęgujące wellbeing w firmie
 • Merytoryczne konsultacje z doświadczonymi ekspertami w zakresie wellbeingu
 • Angażujący i motywujący coaching wspierający rozwijanie kultury wellbeingu w organizacji

 

Nasze warsztaty i programy z zakresu tworzenia kultury well-being w organizacji to doskonała okazja, aby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi, poprawić swoje zdolności interpersonalne i stworzyć bardziej produktywne i zmotywowane zespoły. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i dołączenia do grona menedżerów, którzy skutecznie tworzą kulturę well-being w swoich organizacjach!

 •