Poznaj depresję poznaj siebie

Depresja może być drogą do odkrycia siebie i samopoznania. Do pełniejszego życia. Warto na nią spojrzeć jako możliwość do zmiany. Jako wyzwanie.

W tym duchu pozytywnej psychologii, logoterapii oraz terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu , nasza Fundacja Life Balance opracowała program interwencji ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych – studentów uczelni wyższych oraz organizuje akcję: Poznaj depresję, poznaj siebie. Akcję wsparły już takie znane i lubiane osoby jak m.in.: Magdalena Stużyńska, Piotr Cyrwus, Barbara Wypych, Joanna Moro i Paulina Holtz.

Od stycznia 2023 roku na Uczelniach wyższych prowadzone będą warsztaty dla studentów, uczące prostych technik zapobiegających depresji i wzmacniających dobre samopoczucie.

W Warszawie odbędzie się 2 dniowa konferencja poświęcona tematyce Dobrostanu oraz prewencji depresji. Zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań z zakresu neurobiologii, dietetyki, psychologii, psychosomatyki, psychoneuroimmunologii oraz medycyny zdrowia. Będzie również część warsztatowa edukująca jak wykształcić pozytywne nawyki. Każdy uczestnik otrzyma również zeszyt ćwiczeń do pracy własnej. W planach jest również aplikacja pomagająca wyjść z depresji.

Dlaczego wellbeing jest taki ważny?

Opracowany przez zespół specjalistów program redukcji stresu oraz zwiększenia zadowolenia i efektywności

Wellbeing to:

SENS ŻYCIA

połączenie z czymś więcej

EMOCJE

balans emocjonalny i rezyliencja

ZDROWIE

odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, regeneracja i sen

OSIĄGNIĘCIA

możliwość realizowania swoich wartości

RELACJE

tworzenie autentycznych i wspierających związków

ZAANGAŻOWANIE

regularne rozwijanie silnych stron

Rosnący poziom wypalenia zawodowego

Wypalenie dotyczy coraz częściej także ludzi młodych

Wśród aspektów zagrażających zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu pracownicy najczęściej wymieniają: oczekiwanie 100% dostępności, nadmierne obciążenie pracą, niską autonomię, brak wsparcia społecznego