Poznaj depresję poznaj siebie

To program naszej Fundacji, w ramach której prowadzimy bezpłatne warsztaty dla uczniów oraz studentów.  Akcję wsparły takie znane i lubiane osoby jak m.in.: Magdalena Stużyńska, Piotr Cyrwus, Izabela Trojanowska,  Barbara Wypych, Joanna Moro i Paulina Holtz. 

Statystyki są alarmujące w 2022 roku – 2031 młodych osób próbowało popełnić samobójstwo, z czego 150 prób było udanych a 85 dotyczyło osób poniżej 13 roku życia. 

W porównaniu do roku poprzedniego jest to wzrost o prawie 40%. 

Depresja jest jak czarna dama, którą należy zaprosić do stołu i zapytać po co przyszła.

C.G. Jung

Depresja więc często może być drogą do odkrycia siebie i samopoznania. Do pełniejszego życia. Warto na nią spojrzeć jako możliwość do lepszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb.Mówi się, że depresja jest bowiem sygnałem, że jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone czy jakieś obszary są zaniedbane.  Warto więc otworzyć się na siebie i swoje, jak określiła Dr. Tara Goleman, „piękne potwory”. Warto zatrzymać się i przyjrzeć się temu co w nas. Już Sokrates podkreślał jak ważna jest maksyma „poznaj siebie”. Współcześnie bardzo zapomnieliśmy o tym. Dlatego poprzez nasz program, zgodnie z zaleceniami Junga, zachęcamy by przyjrzeć się bliżej depresji i przez nią lepiej poznać siebie. 

Nasz program Poznaj depresję, poznaj siebie:

  • oparty jest na założeniach psychologii pozytywnej, logoterapii oraz twzw.trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), DBT, MBCT, ACT, TS, 
  • wspiera rozpoznanie własnych zasobów, 
  • uczy prostych technik redukcji stresu,
  • prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, 
  • powstał jako wynik pracy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Norweskim Uniwersytetem NTNU oraz Hiszpańskim Universidad Camilo José Cela Madrid, 
  • skierowany jest w szczególności do osób młodych (uczniów i studentów). 

W 2015 roku Mojs wraz ze współpracownikami przeprowadziła badanie z wykorzystaniem polskiej wersji Skróconej Skali Depresji Kutchera dla młodzieży, którego wyniki wykazały rozpowszechnienie ryzyka depresji na poziomie 20-30%. 

Niezwykle niepokojące jest jednak porównanie wyników badania Mojs z wynikami badań przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej A. Lubikowskiej-Kałek w latach 2020-2021, gdzie wskazuje się na dwukrotny wzrost rozpowszechnienia ryzyka depresji–z 20-30% do 50%. 

Za przyczynę wzrostu rozpowszechnienia ryzyka depresji wśród młodzieży uznaje się takie czynniki jak między innymi, izolację mającą miejsce podczas pandemii Covid-19 na całym świecie. 

Jak wskazują rozliczne, prowadzone od wielu lat, badania nad osobami z wysokim stresem, depresją lub zaburzeniami lękowymi, połączenie farmakoterapii i interwencji umysł-ciało to efektywny sposób pomocy tym pacjentom. 

Z tego powodu kluczowe staje się wspieranie ludzi młodych poprzez prezentację im prostych i możliwych do powszechnego zastosowania środków zapobiegawczych, które wspierałyby i minimalizowały ryzyko wystąpienia depresji a dodatkowo zapobieganie ich dalszej izolacji oraz ekranizacji poprzez udział w warsztatach edukacyjnych, prewencyjnych i wzmacniających ich rezyliencję, socjalizację i więzi. 

Działania naszej fundacji oparte są przede wszystkim na założeniu wspierania wewnętrznych zasobów uczniów by zapobiegać chorobom psychicznym i depresji.